Annual Dinner 2010 – March 4, 2010

Annual Dinner February 26, 2009

Annual Dinner April 24, 2008

Annual Dinner April 18, 2007

Annual Dinner February 22, 2006

Members’ Social Event, November 3,2005

2005 Members’ Night, March 16, 2005

Annual Dinner, February 3, 2005

TAAB-DEIK-GHP Presentation, April 8, 2004

Annual Dinner, February 5, 2004